Presentació

Hola vaig estudiar biologia a la UAB, concretament em vaig especialitzar en biologia animal. Actualment dono classes de Farmàcia i laboratori al INS Pedraforca.

lunes, 21 de septiembre de 2015

Convalidacions

- Tota la informació està a l'abast de l'alumnat a la vitrina FP del vestíbul.


- El full de sol·licitud  el podeu demanar al tutor o també poden demanar-lo a consergeria, que en tenen còpies.
L'alumne (ha de lliurar el full de sol·licitud amb la documentació adient a secretaria la setmana del 5 al 9 d'octubre. NO ABANS.
- La resolució ( atorgament o denegació) es fa per 2 camins, depenent dels estudis previs que presentin:
1) Des de l'Institut: aquestes us les donaré resoltes per escrit el més aviat possible: l'original per a l'alumne i la còpia per a vosaltres.
2) Des del Departament d'Ensenyament: d'aquestes hi ha de dos tipus:
2.1 Aquelles que el D. d'Ensenyament ja ens ha dit que atorgarà: aquestes jo les posaré també al full de resolució i l'alumne ja podrà deixar d'anar a classe si la resolució és positiva.
2.2 Aquelles que el D. d'Ensenyament no ens ha dit res: aquestes l'alumne ha d'assistir a classe fins que arribi la resolució i llavors hem de mirar si està atorgada o denegada.

Beques

Hola, recordeu comentar al vostre alumnat el tema "Demanar beques" que es troba a l'apartat 1.2.5 de la guia de l'alumnat.

Si algun alumne vostre vol que Natàlia Allué (La tècnica d'integració social que es troba al departament d'orientació) l'ajudi a tramitar BECA pot passar per orientació, ella voluntàriament els podrà ajudar:

Tots els matins i Dilluns o Dijous de 15 a 17 fins final de mes.
L'alumne Ha de portar:
- Fotocòpia de  DNIS o NIEs de tota la seva família
- Un número de compte corrent
- Si són Família numerosa el carnet